0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International World Tour Finals, Women, Singles
Ongbamrungphan, Busanan
-
-
Yeo, Jia Min
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Yamaguchi, Akane
-
-
An, Se Young
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Chochuwong, Pornpawee
-
-
Christophersen, Line
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Pusarla Venkata, Sindhu
-
-
Li, Yvonne
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
  International World Tour Finals, Women, Doubles
Matsuyama N / Shida C
-
-
Birch C / Smith L
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Stoeva G / Stoeva S
-
-
Ponnappa A / Reddy N S
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Kim S Y / Kong H Y
-
-
Polii G / Rahayu A
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Kititharakul J / Prajongjai R
-
-
Tan P K L / Thinaah M
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
  International World Tour Finals, Singles
Lee, Zii Jia
-
-
Popov, Toma Junior
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Kidambi, Srikanth
-
-
Vitidsarn, Kunlavut
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Axelsen, Viktor
-
-
Sen, Lakshya
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
  International World Tour Finals, Mixed Doubles
Christiansen M / Boeje A
-
-
Chan P S / Goh L Y
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Watanabe Y / Higashino A
-
-
Tan K M / Lai P J
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Ellis M / Smith L
-
-
Jordan P / Oktavianti M D
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Puavaranukroh D / Taerattanachai S
-
-
Tang C M / Tse Y S
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
  International Welsh International, Women, Singles
Vargova, Katarina
-
-
Oprisan, Alexandra
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Piron, Juliane
-
-
Curtin, Lisa
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Allen, Jessica
-
-
Van Leeuwen, Estelle
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Boyle, Sara
-
-
Singh, Deepshikha
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Ting, Michelle
-
-
Shidhaye, Gauri
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Panwar, Samayara
-
-
Reyes, Pamela
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Tuvesson, Julia
-
-
Mitchell, Natalia
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Tatranova, Anna
-
-
Shashidharan, Medha
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Farooqui, Samiya Imad
-
-
Frost, Kate
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Jakobsen, Julie Dawall
-
-
Bland, Georgina
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Hsu, Wen Chi
-
-
Hemanth, Tanya
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Eoon, Qi Xuan
-
-
Lassaux, Clara
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Chen, Hsuan-Yu Wendy
-
-
Urell, Edith
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Kuhl, Rebecca
-
-
Hart, Jordan
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Darragh, Rachael
-
-
Tomalova, Katerina
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Popovska, Hristomira
-
-
Whiteman, Aimie
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
  International World Tour Finals, Doubles
Ong Y S / Teo E Y
-
-
Kusumawardana P / Rambitan Y E Y Y
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Hoki T / Kobayashi Y
-
-
Popov C / Popov T J
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Gideon M F / Sukamuljo K S
-
-
Rankireddy S / Shetty C
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Astrup K / Rasmussen A S
-
-
Lee Y / Wang C-L
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
  International Welsh International, Singles
Oldorff, Joakim
-
-
Lanier, Alex
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Roy, Enogat
-
-
Gnedt, Wolfgang
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Vasigaran, Eveshgaran
-
-
Bjorkler, Gustav
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Oei, Kian-yu
-
-
Kapur, Varun
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Konig, Joel
-
-
Holtschke, Brian
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Smith, Callum
-
-
Bracke, Elias
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Maulana, Panji Ahmad
-
-
Gaudin, Yanis
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Nikolov, Daniel
-
-
Verma, Siril
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Lee, Dong Keun
-
-
Mishra, Alap
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Mo, Tsung Fong
-
-
George, Kiran
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Svendsen, Victor
-
-
Sen, Chirag
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Soong, Joo Ven
-
-
Louda, Jan
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Johannesen, Magnus
-
-
Nilsson, Jacob
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Ng, Tze Yong
-
-
Dey, Subhankar
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Aidil, Sholeh
-
-
Caponio, Fabio
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Christophersen, Mads Emil
-
-
Rajawat, Priyanshu
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Manjunath, Mithun
-
-
Merkle, Arnaud
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
  International Welsh International, Mixed Doubles
Pistorius J / Moszczynski E
-
-
Jones W / Chapman M
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Easton R / Lado A
-
-
Stipsits D / Au Yeong S
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Mairs G / Moore J
-
-
Lovang K / Vallet F
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Garaga K P / Jolly T
-
-
Villeger W / Tran A
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Grimley C / O Donnell E
-
-
Adam E / Bauer S
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Pratheek K S / Pullela G G
-
-
Hemming C / Pugh J
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Smilowski P / Adamek W
-
-
Lindeman T A / Wu J
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Surya A / Prabhu Chimulkar P
-
-
Green A / Van Leeuwen E
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Leydon-davis O / Pak A
-
-
Russ J / Henry K
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Oates S / Whiteman A
-
-
Birker P / Hochmeir K
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Vasigaran E / Vasigaran D
-
-
Wolfenden T / Tolman L
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Magee J / Ryan M
-
-
Renoir L / Margueritte T
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Moore N / Harris A
-
-
Bhatnagar I / Crasto T
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Tan K X / Siow D H S
-
-
Leung S W H / Somerville G
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Pringle A / Andrew R
-
-
Panjala V V G / Panda R
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
  International Welsh International, Doubles
Hemming C / Stallwood S
-
-
Mohd Sani M A / Mohd Sani M A
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Gupta A / Yap B Z H
-
-
Boon X Y / Wong T C
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Buijk A / Wassink B
-
-
Man W C / Tee K W
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Corvee L / Labar R
-
-
Hammes F / Klauer C
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Arif J / Haikal M
-
-
Clare M / Van Leeuwen E
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Corvee S / Gaudin Y
-
-
Hanumaiah Raganatha V K / Surya A
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Green A / Moore N
-
-
Bhatnagar I / Pratheek K S
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Garaga K P / Panjala V V G
-
-
Bourakkadi M / Pistorius J
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
PS R / Udayakumar S P
-
-
Oates S / Ricketts S O
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Chua Y C / Jones W
-
-
Delrue F / Villeger W
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Adam E / Lovang K
-
-
Garg N / Smith R
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Kral O / Mendrek A
-
-
Birker P / Stipsits D
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Hansson J / Z-bexell M
-
-
Easton R / Russ Z
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Jones A / Stewart A
-
-
Ho K F K / Ng P Y
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Tan K X / Tan Y H
-
-
Geiss B / Hess D
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International Welsh International, Women, Doubles
Chapman M / Minnis D
-
-
Vallet F / Vercelot E
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Ng Q X / Siow D H S
-
-
Lambert M / Tran A
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Middleton L / Newall H
-
-
Jolly T / Pullela G G
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Vasigaran D / Vasigaran J
-
-
Chen H-y W / Somerville G
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Yap R C / Yap Y
-
-
Hopton J / Pugh J
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Crasto T / Panda R
-
-
Kuspert S / Moszczynski E
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید